Grup kuralları

Su Arıtma cihazı arıza sorunları ve çözümleri, karşılaştığın su arıtmz acihazı arıza sorunlarını tespit etme, çözme ve arızayı giderme grubu ve Suarıtma cihazı arıza çözüm forumu.

Su Arıtma cihazı arıza sorunları ve çözümleri, karşılaştığın su arıtmz acihazı arıza sorunlarını tespit etme, çözme ve arızayı giderme grubu ve Suarıtma cihazı arıza çözüm forumu. Daha Az Gör

Su Arıtma Cihazı Arıza Tespiti & Su Arıtma Cihazı Parçalarının Görevleri

Öncelikle su arıtma cihazının sorununu anlamak için, su arıtma cihazınızı iyi tanımanız gerekiyor. Sizlere motorlu, motorsuz su arıtma cihazı ve selenoid, shut-off valfli su arıtma cihazları olmak üzere çalışma şekillerini açıklayalım ve su arıtma cihazının arızasını bulma işlemini bu şekilde kolaylaştırmış olalım.

Arıza konusuna geçmeden önce pompalı, pompasız su arıtma nedir? Selenoid vafl, shut-off valf nedir? Nasıl anlarım bunların açıklamasına geçelim.

Motorsuz (Pompasız) ve Motorlu (Pompalı) Su Arıtma Cihazı Nedir?

Motorlu yani pompalı su arıtma cihazları elektrikle çalışmak zorunda olduğu için su arıtma cihazında bir elektrik fişi olması gerekiyor. Eğer elektrik fişi varsa su arıtma cihazınızda motorludur yani pompalıdır. Elektrik aksamı yoksa su arıtma cihazınızda motorsuz (pompasız) su arıtma CİHAZIDIR.

Pompa Nedir Su Arıtma Cihazı Neden Pompaya İhtiyaç Duyar?

Şebeke suyu basıncının düşük olduğu evlerde ters ozmos su arıtma cihazları ozmos olayını gerçekleştiremez yani düşük su basıncı olursa su arıtma cihazı arıtma yapmaz ve deposuna yeterli suyu depo edemez bu yüzden membran filtreye giren suyun basıncını yükseltmek için su arıtma cihazları pompaya ihtiyaç duyarlar. 3 barın altındaki sularda mutlaka pompa kullanılmalıdır.

Pompalı ve Pompasız su Arıtma Cihazı Görünümü

Resim 1: Pompalı pompasız su arıtma cihazı görünümü

Selenoid Valf ve Shut-Off Valf Nedir? Arıtma Cihazında Niçin Kullanılır?

Selenoid valf genelde pompalı su arıtma cihazlarında kullanıma uygundur. Nedeni ise selenoid valfin çalışabilmesi için elektriğe ve alçak, yüksek basınç switchine ihtiyaç duymasıdır. Bu yüzden pompasız su arıtma cihazlarında shot-off valf kullanılır.

Selenoid valf ve Shut-Off valf ayrımı

Pompalı su arıtma cihazı kullanıyorsanız selenid valfli olan modeller tercih etmenizi tavsiye ederiz. Selenoid valf shut-off valf gibi garip sesler çıkarmaz ve su basıncı yükseldiğinde arıtma cihazı kendi kendine boşa çalışmaz selenoidli modellerde.

Shut-Off Valf Nedir?

Shut-off otomatik kapama valfi arıtma cihazının devreye girmesini ve devreden çıkmasını sağlayan manuel otomatik kapama valfidir. Su arıtma tankı dolduğunda membran filtreye giden suyu kapatarak arıtma cihazının stop etmesini ve atık suyun kesilmesini sağlar.

Selenoid Valf Nedir?

Su arıtma cihazlarında selenoid valf pompalı modellerde kullanılır, selenoid valfin elektriğini alçak ve yüksek basınç switchi kontrol eder. Su tankı dolduğunda yüksek basınç switchi selenoid valfin elektriğini kapatır ve arıtma cihazına giren suyu bu sayede engellemiş oluruz. Arıtma cihazına su girmediği için atık suyumuzda otomatikman kesilmiş yani durmuş olacaktır.

Buraya kadar pompalı su arıtma cihazı, pompasız su arıtma cihazı nedir ve nasıl anlaşılır ve kendi aralarında selenoid valf ile shut-off valf nedir ve görevleri nelerdir öğrenmiş olduk. Şimdi su arıtma cihazı arıza tespit ve onarma konusuna geçiş yapabiliriz.

Pompasız Su Arıtma Cihazı Arızalarını Tespit Etme ve Arıza Çözme Yolları

İlk olarak 5 filtreli ve pompasız su arıtma cihazının arıza çözme ve arızayı giderme prosedürlerine bakalım ve pompasız su arıtma cihazının bağlantı şemasını arıtma cihazına hakim olmak için inceleyelim.

Pompasız 5 Aşamalı Su Arıtma Cihazı Bağlantı Şekli Çizimi

Flow Arızası Nedir? Flow Arıza Yaparsa Nereden Anlaşılır.

Flow su arıtma cihazlarında atık su kısıcı olarak kullanılmaktadır. Kireçli sularda sık sık flow tıkanarak arıza yapmaktadır. Flow tıkanırsa ne olur, flow tıkandığında atık suyu dışarı atamaz ve membran filtrenin 1-3 gün içerisinde bozulmasına neden olarak arıtma cihazı su vermemeye başlar ve arıtılmış suyun TDS değeri yükselir. Her filtre değişiminde muhakkak kontrol edilmesi gereken bir parçadır.

Flowun çalışıp çalışmadığı nasıl anlaşılır?

Arıtma giriş suyu vanası açık olmalı, tank vanasını kapatın ve arıtma musluğunu açın arıtma musluğundan ince ip gibi su akmaya başladığında atık su hortumunu yerinden çıkarıp kontrol edin atık su hortumundan arıtılan suyun en az iki katı kadar su geliyor flow sorunsuz çalışıyor demektir. Eğer bu şekilde arıtılmış sudan az ya da damla damla geliyorsa flow tıkanmaya başlamış demektir bu gibi durumlarda flow yenisiyle değiştirilmelidir. Flow değiştirilene kadar da arıtma cihazı kullanılmamalıdır ve giriş suyu vanası kapatılmalıdır.

Dediklerinizi yaptım ama hiçbir şekilde ne arıtma cihazı musluğundan ne de atık sudan su gelmiyor? O zaman membran girişi sökülmeli ve buraya su gelip gelmediği kontrol edilmelidir. Eğer membrana tazyikli yani yeterli su geliyor ama hiçbir şekilde atık su ya da arıtılmış su akmıyorsa membran ve flow tıkanmıştır ikisini de değiştirmeniz gereklidir.

Dediklerinizi yaptım atık su geliyor ama arıtılmış su gelmiyor? O zaman membran filtresi tıkanmıştır membran filtresini değiştirmeniz gereklidir.

50-75-100 GPD mmebranlarda hangi atık su flow kullanılmalıdır? 50 GPD membranlar için 200-300 cc flow, 75 GPD membranlar için 300-450 cc flow, 100 GPD membranlar için 450-500 cc flow tavsiye edilen değerlerdir. Çok kireçli sularda bu değerlerin altına inilmesi tavsiye edilmez. Flow da ki bu numaraların anlamı ise 4 bar giriş suyu altında dakikada attıkları mililitre cinsinden suyun litresidir. Yani 300’lük flow 4 bar ile çalışan bir arıtma cihazında dakikada 300 mililitre su atar.

Düşük Flow Kullanırsam Ne Olur?

Tavsiye edilen flowların dışına çıkarsanız yani daha düşük numaralı flow kullanırsanız membran filtreniz daha erken ömrünü tamamlar ve size devamlı membran filtre maliyeti çıkarır ve suyun kalitesinin ne zaman düştüğünü anlayamazsınız, arıtılmış suyun TDS değeri düşük flowlar da daha yüksek olabilir.

Flow Nedir? Atık Kısıcı Nedir?

Flow atık kısıcı bir nevi ayarlı yani sabit akışlı bir vanadır. Flowa giren suyun çıkışta belirli bir miktarda geçişine izin veren bir tür akış kısıtlayıcı, ayarlı vana diyebiliriz.

Flow Arıtma Cihazlarında Neden Kullanılır?

Flow atık su kısıcıları su arıtma cihazlarında membran filtresinde basınç oluşturmak için kullanılan ayarlı bir vanadır. Su membran filtresine girdikten sonra flowa gelir be flow suyun geçişini kıstığı için membran filtre içerisinde bir basınç oluşur bu basınç sayesinde de membran gözeneklerinden su geçerek arıtılmış olur.

Flow Arıtma Cihazlarında Neden Kullanılır?

Flow atık su kısıcıları su arıtma cihazlarında membran filtresinde basınç oluşturmak için kullanılan ayarlı bir vanadır. Su membran filtresine girdikten sonra flowa gelir be flow suyun geçişini kıstığı için membran filtre içerisinde bir basınç oluşur bu basınç sayesinde de membran gözeneklerinden su geçerek arıtılmış olur.

Shut-Off (Şatof) Valf Arızası Nedir? Shut-Off Valf Arıza Yaparsa Nereden Anlaşılır?

Shut-Off valf nedir yukarıda deyinmiştik. Shut-Off valf, Su arıtma tankı dolduğunda membran filtreye giden suyu kapatarak arıtma cihazının stop etmesini ve atık suyun kesilmesini sağlayan parçaydı. Shut-Off valf arıza yaptığında genelde atık suyu kesmez ve arıtma cihazı devamlı devrede kalır. Devamlı devrede kalan arıtma cihazı çok fazla atık su atacağı için aşırı derecede su faturanızı şişirecektir ve membran filtrenin de 1-3 ay gibi kısa sürede bozulmasına neden olur. Shut-Off valf kireçlenmeden kaynaklı hareketli parçaları işlem görmez suyu kesmez.

Shut-Off valfin bozuk olup olmadığını nasıl anlarız?

Shut-Off valf testini şu şekilde yapmamız gerekiyor, (Not* çek valfin sağlam çalışıyor olduğunu varsayıyoruz, eğer çek valf de bozuksa shut-off valf testini yapamayız, çek valf sağlam diyelim) ayrıca çek valf konusuna aşağıdaki başlıklarda değineceğiz. Teste geçelim, öncelikle tank vanası kapatalım, arıtmaya giriş suyu vanası açık olmalı ve arıtma çeşmesini (musluğunu) açalım, arıtma musluğundan tank vanası kapalıyken ince ip gibi su akması gerekiyor. İnce ip gibi arıtma musluğundan su akıyorsa, arıtma musluğunu kapatalım ve 1-3 dakika kadar bekleyelim atık suyun bu sürede kapanması gerekiyor. 3 dakika içinde kapanmadı ise en fazla 5 dakika bekleyin hala atık su aynı hızda atmaya devam ediyorsa shut-off valf arızalıdır. Yenisiyle değiştirmeniz gereklidir. Eğer bu yaptığımız teste atık kesiliyor ise shut-off valf ve çek valf sağlam demektir. Bu yaptığımız test çek valf kontrolü içinde geçerlidir.

Çek Valf Arızası Nedir? Çek valf Arızası Nasıl Anlaşılır?

Çek valf su arıtma cihazlarında membran filtrenin arıtılmış su çıkışına takılan dirsek veya boru tipinde olmak üzere birkaç çeşidi vardır. Dirsekli ve 1/8 inç dişli olanlar genelde membran housingine takılırlar, boru tipi o0lanlar ise membran temiz su çıkış dirseğinden sonraki hortuma takılırlar. Yukarıdaki resimde çek valf çeşitleri mevuttur.

Çek Valf Arızaları

Çek valf arıza yaptığı zaman su arıtma cihazı hiç stop etmez ve devamlı atık suya su atacağı için yüksek sevide su israfına neden olmaktadır, aynı zamanda çek valf bozukluğu membran filtrenin de hızlı bozulmasına neden olarak su arıtma cihazını kullanılmaz hale çevirebilmektedir.

Çek valf kontrolü nasıl yapılır?

Çek valf kontrolü aynı shut-off valfteki gibi yapılmalıdır. Öncelikle tank vanası kapatalım, arıtmaya giriş suyu vanası açık olmalı ve arıtma çeşmesini (musluğunu) açalım, arıtma musluğundan tank vanası kapalıyken ince ip gibi su akması gerekiyor. İnce ip gibi arıtma musluğundan su akıyorsa, arıtma musluğunu kapatalım ve 1-3 dakika kadar bekleyelim atık suyun bu sürede kapanması gerekiyor. 3 dakika içinde kapanmadı ise en fazla 5 dakika bekleyin hala atık su aynı hızda atmaya devam ediyorsa çek valf arızalıdır. Çek valf tamiri olmadığı için arızalı çek valfler yenisiyle değişim yapılmalıdır.